BINA SENDIRI RUMAH ANDA

Bina sendiri rumah anda-  Apa yang saya maksudkan di sini ialah  mengurus sendiri pembinaan rumah anda. Bagituan/puan yang ada tanah dan bercadang membina rumah, maka adalah lebih baik anda menguruskan sendiri pembinaan rumah anda. Ianya sangat menjimatkan berbanding melantik kontraktor membina rumah anda.

baca seterusnya

WORK SCHEDULE BINA RUMAH ANDA

Work schedule atau jadual kerja adalah perancangan kerja berdasarkan jenis kerja-kerja mengikut masa yang telah ditetapkan. Dalam projek PEMBINAAN perancangan kerja adalah sangat penting dan setiap kontraktor yang mendapat projek dari kerajaan atau swasta perlu menyediakan perancangan kerja dan diserahkan kpd owner/client utk disemak terlebih dahulu sebelum dapat menjalankan kerja. Daripada Jadual kerja ini owner akan mengawalsedlia kerja-kerja di tapak samada ia mengikut perancangan (as planned) atau tidak (infront/behind schedule)

BACA SETERUSNYA

PEMAJU DAN PEMBELI

Pemaju-pemaju perumahan tidak dibenarkan mengutip apa-apa bayaran sebelum Perjanjian Jual Dan Beli ditandatangani. Larangan ini selaras dengan Fasal 11(2) Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989. Bayaran-bayaran yang dibenarkan dikutip dari pembeli hanyalah sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Perjanjian Jual dan Beli dan Jadual Pembayaran Ansuran Jadual Ketiga – Dokumen Perjanjian Jual Dan Beli.

BACA SETERUSNYA

EBOOK CONVERT TO ANDROID

ANDROID APP-myQSapp

Software pengiraan bahan binaan

Software pengiraan bahan binaan

Rumah Mesra Rakyat

  RUMAH MESRA RAKYAT Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk memiliki rumah sendiri yang sempurna dan selesa. KELAYAKAN PEMOHON Warganegara Malaysia. Pemohon mestilah berumur 18 hingga 65 tahun. Pendapatan kasar seisi rumah tidak […]

TIPS MEMILIH KERJAYA DALAM BIDANG BINAAN

Adakah anda berminat mempuyai kerjaya dalam bidang binaan? Kerjaya dalam bidang binaan banyak cabang-cabangnya. Sebaiknya kerjaya ini hendaklah ditentukan dari awal lagi semasa mula-mula memasukki alam pekerjaan. Saya dapati banyak orang tersilap pilih kerjaya kerana tidak betul-betul faham fungsi, tugas, suasana kerja, tanggungjawab dan sampai di manakah tahap sesuatu kerjaya.

Software Pengiraan Bahan Binaan

Android App- myQSapp