URUSAN CAGARAN HARTA

 

URUSAN CAGARAN HARTA
1. DEFINISI CAGARAN
Cagaran bermaksud harta yang dibeli digadai atau diserahhak kepada Kerajaan sebagai jaminan bagi menjaga kepentingan peminjam dan Kerajaan.
2. MENGAPA HARTA PERLU DICAGAR
i) Untuk dijadikan sebagai jaminan kepada Kerajaan yang memberi pinjaman.
ii) Untuk membolehkan bayaran pinjaman dikeluarkan kepada Penjual / Pemaju.
3. JENIS-JENIS CAGARAN
Ada dua jenis Cagaran seperti berikut:
a) Secara Gadaian (Charge)
i) Bagi harta bertanah (landed property) yang mempunyai hakmilik berasingan; atau
ii) Bagi harta bertingkat (stratified property) yang mempunyai hakmilik strata.
b) Secara Penyerahanhak (Assignment)
i) Bagi harta bertanah (landed property) yang tidak mempunyai hakmilik berasingan; atau
ii) Bagi harta bertingkat (stratified property) yang tidak  mempunyai hakmilik strata.
4. BORANG-BORANG CAGARAN
4.1 Kategori Borang Cagaran
a) “First Party” Untuk Pinjaman Secara Biasa dan Pembiayaan Secara Islam
b) “Third Party” Untuk Pinjaman Secara Biasa sahaja.
4.2 Definasi
“First Party”
a) Bagi kes dimana seorang sahaja membuat pinjaman dan namanya  seorang dicatat sebagai pembeli dalam Surat Perjanjian Jualbeli.
Untuk membina rumah di atas tanah sendiri, nama peminjam seorang sahaja dicatat sebagai pemilik tanah tersebut 

ATAU

b) Bagi kes dimana suami dan isteri secara bersama membuat pinjaman dan kedua-dua nama mereka dicatat sebagai pembeli bersama dalam Surat Perjanjian Jualbeli.
Untuk membina rumah di atas tanah sendiri, nama suami dan isteri dicatat sebagai pemilik  bersama tanah tersebut.
“Third Party”
a) Bagi kes dimana hanya suami atau isteri seorang sahaja membuat pinjaman sedangkan dalam Surat Perjanjian Jualbeli nama suami  isteri dicatat sebagai pembeli bersama.
Untuk membina rumah di atas tanah sendiri nama suami dan isteri dicatat sebagai pemilik bersama tanah manakala hanya salah seorang sahaja yang membuat pinjaman membina rumah.
4.3 Borang Cagaran hendaklah didapatkan oleh peguam dengan mencetak dari Laman Web BPP.
4.4 Borang-borang untuk menguruskan Cagaran:-
4.4.1 Pinjaman Biasa (SPPP)
4.4.2 Pembiayaan Perumahan Secara Islam (SPPI)
5. PENYEMPURNAAAN CAGARAN
5.1 Peguam perlu mempastikan Borang Cagaran yang betul:-
a) Samada Pinjaman Secara Biasa atau Pembiayaan Secara Islam;
b) Bagi Pinjaman Secara Biasa pastikan Cagaran First Party atau Third Party.
c) Bagi Assignment Pinjaman Biasa, pastikan samada rumah bertanah atau rumah pangsa.
5.2 Borang Cagaran hendaklah diisi dengan lengkap dan teratur.  Perkara-perkara yang perlu disemak:-
a) Tandatangan Borang Cagaran mesti menggunakan pen dakwat basah berwarna hitam;
b) Tanah Rezab Melayu, tandatangan Borang Gadaian 16A mesti disaksikan oleh Pentadbir Tanah;
c) Butiran hakmilik sama dengan salinan hakmilik semasa permohonan.  Jika berbeza mesti disahkan dan kemukakan salinan hakmilik baru.
d) Ada Cop Rasmi, Nombor Kad Pengenalan dan tandatangan peguam sebagai saksi;
e) Maklumat pemilik jika ada hendaklah dicatat pada “whereas Clause” pada borang Assignment;
f) Ada tandatangan pemaju dan pemilik pada Borang Assignment;
g) Ejaan nama dan nombor kad pengenalan peminjam serta pasangan seperti dalam kad pengenalan, perjanjian jualbeli dan hakmilik; dan
h) Maklumat harga belian, harga jualan dan tempoh bayaran balik bagi Pembiayaan Perumahan Secara Islam .
6 DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DIKEMBALIKAN SELEPAS PENDAFTARAN
6.1 Gadaian Pinjaman Biasa
Semenanjung a) Hakmilik Asal
b) Pendua Gadaian 16A
Sabah a) Hakmilik Asal
b) Pendua MOC
c) Pendua LSF18
Sarawak a) Hakmilik Asal
b) Pendua MOC
6.2 Gadaian Pembiayaan Secara Islam
Semenanjung a) Hakmilik Asal
b) Pendua Gadaian 16A
c) Property Purchase Agreement Asal
d) Property Sale Agreement Asal
Sabah a) Hakmilik Asal
b) Pendua MOC
c) Pendua LSF18
d) Property Purchase Agreement Asal
e) Property Sale Agreement Asal
Sarawak a) Hakmilik Asal
b) Pendua MOC
c) Property Purchase Agreement Asal
d) Property Sale Agreement Asal
6.3 Assignment Pinjaman Biasa
Semenanjung a) Perjanjian Jualbeli Asal
b) Loan Agreement Asal dan Pendua
c) Deed of Assignment Asal dan Pendua
Sabah a) Perjanjian Jualbeli Asal
b) Loan Agreement Asal dan Pendua
c) Deed of Assignment Asal dan Pendua
Sarawak a) Perjanjian Jualbeli Asal
b) Loan Agreement Asal dan Pendua
c) Deed of Assignment Asal dan Pendua
6.4 Assignment Pembiayaan Secara Islam
Semenanjung a) Perjanjian Jualbeli Asal
b) Deed of Assignment Asal dan Pendua
c) Property Purchase Agreement Asal
d) Property Sale Agreement Asal
Sabah a) Perjanjian Jualbeli Asal
b) Deed of Assignment Asal dan Pendua
c) Property Purchase Agreement Asal
d) Property Sale Agreement Asal
Sarawak a) Perjanjian Jualbeli Asal
b) Deed of Assignment Asal dan Pendua
c) Property Purchase Agreement Asal
d) Property Sale Agreement Asal
7. MASALAH SELEPAS PENDAFTARAN DAN PENYELESAIAN
7.1 a) Pastikan dokumen yang didaftarkan telah ditandatangani oleh BPP
b) Jika tidak, lengkapkan Borang Cagaran baru dan daftarkan semula.
7.2 Hakmilik Asal dan Pendua Gadaian hilang
a) Peguam perlu memohon gantian di Pejabat Tanah yang berkenaan dan memaklumkan kepada BPP.
b) Mengemukakan salinan hakmilik dan gadaian yang diakui sah oleh Pentadbir Tanah.
c) Mengemukakan dokumen gantian.
7.3 Butiran pendaftaran gadaian berbeza antara yang dicatatkan dalam hakmilik dengan pendua gadaian.
a) Peguam perlu menyemak dan membuat pembetulan di Pejabat Tanah.
b) Mengemukakan dokumen kepada BPP setelah pembetulan.
7.4 Tiada tandatangan dan cop rasmi Pentadbir Tanah pada Pendua Gadaian.
Peguam perlu membuat pembetulan di Pejabat Tanah sebelum dikemukakan kepada BPP.
8. PERKARA PERKARA LAIN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN
8.1 Pemaju
a) Bagi kes Penyerahanhak (Assignment), pemaju hendaklah memohon segera pengeluaran hakmilik berasingan atau hakmilik strata;
b) Selepas hakmilik berasingan atau haklmilik strata dikeluarkan, pemaju perlu mengemukakan salinan hakmilik berkenaan kepada BPP; dan
c) Menyerahkan hakmilik asal kepada peguam untuk urusan pindahmiliik kepada peminjam dan gadaian kepada Kerajaan.
8.2 Peguam
a) Peguam hendaklah menguruskan segera pindahmilik dan gadaian kepada Kerajaan; dan
b) Menghubungi peminjam untuk menyegerakan urusan pindahmilik dan gadaian.
8.3 Peminjam
a) Melantik peguam baru untuk urusan pindahmilik dan gadaian jika peguam asal tidak beramal lagi;
8.3.1 Menguruskan pindahmilik dan gadaian dengan pihak peguam.
8.3.2 Menjelaskan bayaran-bayaran berhubung dengan urusan pindahmilik dan gadaian.
8.3.3 Menjelaskan bayaran cukai tanah dan cukai taksiran setiap tahun untuk mengelakkan harta dari dirampas atau disita oleh Pihak Berkuasa Negeri.
8.3.4 Tuntutan Bayaran Pertama hendaklah dibuat melalui peguam untuk dikemukakan bersama-sama dengan Nombor Perserahan Gadaian / Nombor Pendaftaran ‘Power of Attorney’ atau bersama-sama dengan Hakmilik Asal dan Pendua Gadaian / Dokumen Assignment yang sempurna didaftarkan.
Tarikh Dikemaskini ( Rabu, 25 Julai 2012 09:47 )