PANDUAN PINJAMAN KERAJAAN

PANDUAN PINJAMAN

SYARAT-SYARAT PINJAMAN
1.Syarat-Syarat Asas
-Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
-Warganegara Malaysia
-Borang permohonan dikemukakan 1 tahun sebelum bersara/tamat perkhidmatan
-Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
-Telah disahkan dalam jawatan
-Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib
-Pembelian harta di Sabah dan Sarawak mesti melalui BPP cawangan di Sabah dan di Sarawak
-Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam
-Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai Janji dan Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh -Pihak Berkuasa memberi pinjaman
-Pinjaman bersama suami dan isteri, Pinjaman ambil alih antara suami dan isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli -mestilah disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran Perkahwinan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.

2.Permohonan Untuk Lanjut Tempoh Pinjaman

3.Pembelian Hartanah Yang Belum Mempunyai Hakmilik Individu/Strata di Pasaran Sekunder

4.Pembelian Hartanah Yang Mempunyai Hakmilik Individu/Strata Di Pasaran Sekunder Daripada Individu/Pemaju (Penjual Kedua)

5.Pembelian Hartanah Lelongan Perbendaharaan Malaysia

6.Ambil Alih Pinjaman

7.Kerja Tambahan Bagi Pembelian Rumah Kos Rendah

8.Pinjaman Kedua Bagi Pembelian Hartanah Kedua

9.Pertukaran Lot

10.Permohonan Menjual / Mencagar Semula Harta


11.Jenis-Jenis Pinjaman
JENIS I: MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN YANG TELAH SIAP
JENIS II: MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH SENDIRI
JENIS III: MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN DALAM PEMBINAAN
JENIS IV: MEMBELI TANAH DENGAN TUJUAN MEMBINA RUMAH
JENIS V: MENYELESAIKAN HUTANG PINJAMAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN
JENIS VI: MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH PEMOHON YANG DIBELI MELALUI PINJAMAN KERAJAAN
JENIS VII: MEMBUAT KERJA UBAHSUAI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN

12.Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan
Sila pastikan bahawa AMAUN KELAYAKAN pinjaman/pembiayaan adalah berdasarkan kepada GAJI HAKIKI SEMASA permohonan

 

kelayakan

Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Hakim-hakim Mahkamah Agong/Mahkamah Tinggi dan yang setaraf dengannya, Pegawai -Pegawai Perkhidmatan Awam Am, Anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Amaun Kelayakan Pinjaman Perumahan adalah seperti berikut :

TARIKH BERKUATKUASA MULAI JANUARI 2011

 

Bil

Gaji Bulanan Hakiki (RM)Kelayakan Pinjaman (RM)

Kelayakan Pinjaman (RM)

1 1. 6,500 dan ke atas 450,000
2 5,500 ke 6,499 420,000
3 4,500 ke 5,499 400,000
4 3,500 ke 4,499 380,000
5 3,000 ke 3,499 320,000
6 2,500 ke 2,999 280,000
7 2,000 ke 2,499 255,000
8 1,500 ke 1,999 205,000
9 1,200 ke 1,499 168,000
10 1,000 ke 1,199 130,000
11 800 ke 999 105,000
12 799 dan ke bawah 80,000